cloud

Zápis

Náhradní obrázek pro lazy loading

 

Zápis do Mateřské školy Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice školní rok 2021/2022

 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  3. - 7. 5. 2021

 

K ZÁPISU DO NAŠÍ MŠ BUDETE POTŘEBOVAT TYTO FORMULÁŘE:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře k povinnému očkování

 

Můžete si je stáhnout výše nebo po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v MŠ od 21. 4. do 30. 4. 2021 mezi 7.30 – 14.30 hod.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE MOŽNÉ NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

 

1.      Poštou na adresu MŠ Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice, 415 01 rozhoduje datum podání žádosti na razítku pošty

2.      Emailem  na info@mssukova.cz pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3.      Datovou schránkou – e74iktk

4.      Osobní podání žádosti – do sběrného boxu u vchodu do MŠ od 6:00 – 16:00 hod (v zalepené obálce formátu A4 nadepsané ZÁPIS)

 

K ZÁPISU JE NUTNO DOLOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ  4 DOKUMENTY:

 

1.      Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2.      Vyjádření lékaře k povinnému očkování

3.      Kopie rodného listu

4.      Kopie občanského průkazu zákonného zástupce (Cizinci přikládají kopii pasu s povolením k pobytu.)

 

  Kopie dokladů budou po ukončení správního řízení skartovány.

 

Přijímány budou pouze děti s trvalým bydlištěm v Teplicích a v obcích k Teplicím patřících: Hudcov, Sobědruhy.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí zveřejněnými v sekci Dokumenty ke stažení.

 

 

 

                                                                                   Lenka Sigmundová

ředitelka MŠ