Historie školky

Mrak

1.2.2019

Do funkce nastupuje ředitelka Lenka Sigmundová

2009 - 2010

MŠ má opět naplněných 5 tříd


Školku navštěvuje 134 dětí

2007 - 2008

Dokončení zateplení budovy a výměny oken

2000 - 2001

MŠ má pouze 3 třídy. V období nedostatku dětí hrozilo uzavření MŠ.


Školku navštěvuje 78 dětí

1.1.1996

MŠ se stává právním subjektem

1993 - 1994

Zrušení jeslí, v budově se provozuje pouze MŠ

1990 - 1991

Taťána Spodniaková jako ředitelka MŠ zahajuje velkou rekonstrukci školky

1986 - 1987

Pěvecký sbor Pramínek začala vést paní učitelka Taťána Spodniaková

1975 - 1976

Nastupuje ředitelka Růžena Rejchová

1971 - 1972

Děti začaly docházet na pěvecký sbor Pramínek pod vedením paní Slaníčkové

Nastupuje ředitelka Ivana Šimková

1969

MŠ vyhodnocena jako nejlepší ve svém obvodě

28.2.1966

Budova předána do užívání. První ředitelka paní Hrdličková. 2 oddělení jeslí, 3 oddělení MŠ.


Školku navštěvuje 125 dětí