Denní režim

Náhradní obrázek pro lazy loading

Náhradní obrázek pro lazy loading

Příchod
6:00 - 8:15

Hry a cvičení
7:30 - 9:00

Svačina
9:00 - 9:15

Spontánní a řízené činnosti
9:15 - 9:45

Pobyt venku
9:45 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Odpočinek
12:30 - 14:00

Spontánní a indiv. činnosti
14:00 - 16:00

Denní režim

Příchod

Všechny děti se scházejí ve třídě Káčátek, kde si společně hrají a vítají nově příchozí. V 7:30 se rozchází do svých tříd.

Hry a cvičení

hry, individuální práce, cvičení

Svačina

Svačina

Spontánní a řízené činnosti

Malování, tvoření, zpívání, tanečky, básničky...

Pobyt venku

Děti se přípravují na pobyt venku, vycházku, pobyt na zahradě. Mladší děti přicházejí zpět v 11:30.

Oběd

Děti, které jdou po obědě domů, je možno vyzvednout od 12:30 do 12:45.

Odpočinek

Předškoláci se připravují na školu. Všechny děti je možno vyzvedávat nejdříve od 14:15.

Spontánní a indiv. činnosti

14:00 svačina. 15:00 Berušky přechází do Koťátek. 15:15 společně do Slůňátek. 15:30 Ptáčci a Káčátka přechází do Slůňátek.