Poplatky

Mrak

Povinné poplatky za dítě

Děti do 6 let Děti, které ve školním roce dovrší věku 7 let
Úplata za vzdělání 467 0
Dopolední svačina 10 10
Oběd 22 23
Odpolední svačina 8 8

 

 

Úhrady za stravné jsou prováděny bezhotovostně inkasem z vašeho účtu. Termín plateb je vždy do 15. dne v měsíci.

Prosíme o nastavení povolení inkasa ve prospěch našeho účtu č. 2001644632/2010.

Limit inkasa zadejte podle toho, zda hradíte pouze stravné nebo i úplatu za MŠ.

 

LIMITY INKASA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

 

  • STRAVNÉ A ÚPLATA ZA ŠKOLNÉ:                   limit 1 500,- Kč (tj. 1 500,- Kč je maximální částka, kterou škola může v měsíci inkasovat)
  • PŘEDŠKOLNÍ DĚTI:                                         stravné limit 1 000,- Kč
  • DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:      stravné limit 1 000,- Kč